Rowerowy Dom Kultury – warsztaty dla dzieci

Długość linii granicznej Polski to 3511 km – pewnie słyszeliście o tym w szkole, na lekcji geografii. Ale czy zastanawialiście się wtedy, co znajduje się poza tą granicą? Czy jest

Więcej

„Tajemniczy ogród” – start najnowszego placu zabaw Galerii Tworzę się

Tytuł najnowszego „placu zabaw” w galerii TWORZĘ SIĘ zaczerpnięty został z powieści autorstwa Frances Hodgson Burnett, zaliczanej do klasyki literatury dziecięcej. Najnowsza wystawa odniesie się do takich zagadnień jak: tajemnica,

Więcej

Kreatywne Wielkanocne warsztaty dla dzieci i rodziców – Salon Empik w Kaskadzie

Święta Wiel­ka­nocne to nie­zwy­kły czas. Możemy uczy­nić go jesz­cze bar­dziej magicz­nym i wyjąt­ko­wym dzięki księ­garni Empik w Kaska­dzie, która zapra­sza rodzi­ców wraz z dziećmi na świą­teczne warsz­taty pla­styczne, pod­czas któ­rych uczest­nicy będą mieli

Więcej