Agnieszka Gładzik – spotkanie autorskie

Salon Empik w Kaskadzie zprasza na spotkanie autorskie z Agnieszką Gładzik, autorką książki „Pomorzanie”. Rok 1945 w ruinach zniszczonego Szczecina spotykają się dwie kobiety – Polka i Niemka. Mimo przeciwności losu

Więcej

Poland first to fight, czyli o II wojnie światowej bez cenzury – spotkanie autorskie z Wojciechem Drewniakiem

Tajemnice, o których nie mówi się na lekcjach w szkole, kulisy rozszyfrowania Enigmy, walka w przestworzach podczas Bitwy o Anglię i wiele więcej. Autor kontrowersyjnego kanału na Youtube „Historia Bez

Więcej

Leszek Herman – spotkanie autorskie

Empik Kaskada zaprasza na spotkanie z Leszkiem Hermanem, autorem książek „Sedinum” oraz „Latarnia umarłych”. Polowanie na czarownice, płonące stosy, zaginiony skarb i zagadki średniowiecznych manuskryptów – to wszystko czeka na

Więcej

Spotkanie z Sylwią Trojanowską, autorką książki „A gdyby tak…”

A gdyby tak dać sobie kolejną szansę? Gdy Zuzanna i Aleksander, niegdyś para wspólnie planująca swoją przyszłość, spotykają się ponownie oboje są już po czterdziestce a za sobą mają nieudane

Więcej

Kreatywne Wielkanocne warsztaty dla dzieci i rodziców – Salon Empik w Kaskadzie

Święta Wiel­ka­nocne to nie­zwy­kły czas. Możemy uczy­nić go jesz­cze bar­dziej magicz­nym i wyjąt­ko­wym dzięki księ­garni Empik w Kaska­dzie, która zapra­sza rodzi­ców wraz z dziećmi na świą­teczne warsz­taty pla­styczne, pod­czas któ­rych uczest­nicy będą mieli

Więcej